V rokoch 2008 a 2010 sme sa žiaľ neúspešne uchádzali o podporu MP SR