Zmluva s NSK na rok 2012 podpísaná

Pripravujeme Výzvu 2012

5. septembra 2012 nadobudla účinnosť zmluva medzi NSK a MAS ZDŽO, následne zasadalo predsednícvto MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Boli dohodnuté ďalšie kroky potrebné k úspešnej implementácii aktivít obcí a neziskových organizácií z dotácie NSK. Bude pripravená Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný fimnančný príspevok z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2012. Budú môcť byť realizované projekty vo výške vyše 21.102 EUR, z čoho 19.772 EUR bude financovaných z dotácie NSK pre MAS ZODŽO na rok 2012 .